新約聖書

エフェゾ書

EPISTOLA B. PAULI APOSTOLI AD EPHESIOS

Salutatio epistolaris

1 Paulus Apostolus Iesu Christi per voluntatem Dei, omnibus sanctis, qui sunt Ephesi, et fidelibus in Christo Iesu. 2 Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro, et Domino Iesu Christo.

PARS PRIMA

DE CORPORE CHRISTI QUOD EST ECCLESIA

Mysterium Christi in aeternis Dei consiliis

3 Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, qui benedixit nos in omni benedictione spirituali in caelestibus in Christo, 4 sicut elegit nos in ipso ante mundi constitutionem, ut essemus sancti et inmaculati in conspectu eius in charitate. 5 Qui praedestinavit nos in adoptionem filiorum per Iesum Christum in ipsum: secundum propositum voluntatis suae, 6 in laudem gloriae gratiae suae, in qua gratificavit nos in dilecto Filio suo.

7 In quo habemus redemptionem per sanguinem eius, remissionem peccatorum secundum divitias gratiae eius, 8 quae superabundavit in nobis in omni sapientia et prudentia: 9 ut notum faceret nobis sacramentum voluntatis suae, secundum beneplacitum eius, quod proposuit in eo, 10 in dispensatione plenitudinis temporum, instaurare omnia in Christo, quae in caelis, et quae in terra sunt, in ipso:

11 In quo etiam et nos sorte vocati sumus praedestinati secundum propositum eius qui operatur omnia secundum consilium voluntatis suae: 12 ut simus in laudem gloriae eius nos, qui ante speravimus in Christo.

13 In quo et vos, cum audissetis verbum veritatis(Evangelium salutis vestrae), in quo et credentes signati estis Spiritu promissionis sancto, 14 qui est pignus haereditatis nostrae, in redemptionem adquisitionis, in laudem gloriae ipsius.

Gratiarum actio pro Ephesiorum salute

15 Propterea et ego audiens fidem vestram, quae est in Domino Iesu, et dilectionem in omnes sanctos, 16 non cesso gratias agens pro vobis, memoriam vestri faciens in orationibus meis: 17 ut Deus, Domini nostri Iesu Christi pater gloriae, det vobis spiritum sapientiae et revelationis, in agnitione eius: 18 inluminatos oculos cordis vestri, ut sciatis quae sit spes vocationis eius, et quae divitiae gloriae haereditatis eius in sanctis, 19 et quae sit supereminens magnitudo virtutis eius in nos, qui credidimus secundum operationem potentiae virtutis eius, 20 quam operatus est in Christo, suscitans illum a mortuis, et constituens ad dexteram suam in caelestibus: 21 supra omnem principatum, et potestatem, et virtutem, et dominationem, et omne nomen, quod nominatur non solum in hoc saeculo, sed et in futuro.

22 Et omnia subiecit sub pedibus eius: et ipsum dedit caput supra omnia Ecclesiam, 23 quae est corpus ipsius, et plenitudo eius, qui omnia in omnibus adimpletur.

使徒聖パウロ、エフェゾ人に送りし書簡

冒頭

第一章 挨拶 1 神のおぼしめしによりてイエズス・キリストの使徒たるパウロ、エフェゾにある(すべての)聖徒ならびにキリスト・イエズスにおける信徒に[書簡を送る]。2 願わくは、わが父にてまします神および主イエズス・キリストより恩寵と平安とを汝らに賜わらんことを。

第一編 聖会の並びなき光栄

第一項 エフェゾ信徒のために感謝し祈祷す

感謝 3 祝すべきかな、わが主イエズス・キリストの神および父、こはキリストにおいて、もろもろの霊的祝福をもってわれらを天より祝し給い、4 み前において聖にして汚れなき者たらしめんとて、いつくしみをもって世界開闢以前よりキリストによりて選み給い、5 おぼしめしのままにイエズス・キリストをもっておのが子とならしめんことを予定し給いたればなり。6 これ最愛なる御子において、われらに賜いし栄光ある恩寵の誉のためなり。7 われらが贖いを得、罪の許しを得るは、キリストにありてその御血によれり、すなわち神の豊かなる恩寵によれるなり。8 その恩寵われらにあふれて、もろもろの知恵および悟りを開けり。9 これみ旨に従いて、キリストをもって予定し給いしおぼしめしの奥義をわれらにさとし給わんためなり。10 このおぼしめしは時機の満つるに及びて、いっさいのもの、すなわち天にあるものをも地にあるものをも、ことごとくキリストにおいて一の頭のもとにまとめ給うにあり。11 われらもキリストにおいて選まれ、おぼしめすままに万事を行ない給うものの計りに従いて予定せられたり、12 これ先んじてキリストを希望せしわれらが、その光栄の誉とならんためなり。13 汝らもまたキリストにおいて真理の言葉なる汝らの救霊の福音を聞き、かつこれを信じて約束せられ給いたりし聖霊をもって証印せられしが、14 これ汝らの世継ぎの保証として、得られたる人々の贖いとなり、その光栄の誉とならんために賜わりたるなり。

祈祷 15 ゆえにわれも主イエズスにおける汝らの信仰と、すべての聖徒に対する愛情とを聞きて、16 絶えず汝らのために感謝し、わが祈祷のうちに汝らを記念す。17 祈るところは、わが主イエズス・キリストの神、光栄の父が、汝らに知識と黙示との霊を賜いて神を知らしめ、18 汝らの心の目を明らかにして、その召しによれる希望のいかんを知らしめ給わんことこれなり。20 その勢力をキリストにおいて表わし、これを死者のうちより復活せしめ、天においてこれをおのれの右に置き、21 いっさいの権勢と能力と、勢力と主権との上、またすべての今世のみならず来世にも名づけられて名[あるもの]の上に置き給い、22 万物をその御足の下に服せしめ教会の万事の上に頭となし給えり。23 すなわち教会はキリストの御体にして万物に万事を満たし給えるものの満ちみち給うところなり。

Homines in Christo resuscitati et exaltati

1 Et vos, cum essetis mortui delictis et peccatis vestris, 2 in quibus aliquando ambulastis secundum saeculum mundi huius, secundum principem potestatis aeris huius, spiritus, qui nunc operatur in filios diffidentiae, 3 in quibus et nos omnes aliquando conversati sumus in desideriis carnis nostrae, facientes voluntates carnis et cogitationum, et eramus natura filii irae, sicut et ceteri: 4 Deus autem, qui dives est in misericordia, propter nimiam caritatem suam, qua dilexit nos, 5 et cum essemus mortui peccatis, convivificavit nos Christo(cuius gratia estis salvati), 6 et conresuscitavit, et consedere fecit in caelestibus in Christo Iesu: 7 ut ostenderet in saeculis supervenientibus abundantes divitias gratiae suae, in bonitate super nos in Christo Iesu. 8 Gratia enim estis salvati per fidem, et hoc non ex vobis: Dei enim donum est: 9 non ex operibus, ut ne quis glorietur. 10 Ipsius enim sumus factura creati in Christo Iesu in operibus bonis, quae praeparavit Deus ut in illis ambulemus.

Gentiles et Iudaei in uno corpore reconciliati

11 Propter quod memores estote, quod aliquando vos gentes in carne, qui dicimini praeputium ab ea quae dicitur circumcisio in carne, manu facta: 12 quia eratis illo in tempore sine Christo, alienati a conversatione Israel, et hospites testamentorum, promissionis spem non habentes, et sine Deo in mundo. 13 Nunc autem in Christo Iesu vos, qui aliquando eratis longe, facti estis prope in sanguine Christi. 14 Ipse est enim pax nostra, qui fecit utraque unum, et medium parietem maceriae solvens, inimicitias in carne sua: 15 legem mandatorum decretis evacuans, ut duos condat in semetipso in unum novum hominem, faciens pacem, 16 et reconciliet ambos, in uno corpore, Deo per crucem, interficiens inimicitias in semetipso. 17 Et veniens evangelizavit pacem vobis, qui longe fuistis et pacem iis, qui prope. 18 Quoniam per ipsum habemus accessum ambo in uno Spiritu ad Patrem.

19 Ergo iam non estis hospites, et advenae: sed estis cives sanctorum, et domestici Dei: 20 superaedificati super fundamentum apostolorum, et prophetarum, ipso summo angulari lapide Christo Iesu: 21 in quo omnis aedificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino, 22 in quo et vos coaedificamini in habitaculum Dei in Spiritu.

第二項 神が教会を建て給いし方法

第二章 洗礼以前のあわれなるありさま 1 汝らはもと、おのがあやまちと罪とによりて死したる者なりしが、2 かつてこの世間に従い、また空中の権を有して今もなお不信の子らのうちに働ける霊の君に従いて歩めり。3 われらもみな、かつてその罪のうちにありて、わが肉身の欲のままに生活し肉と心との欲するところを行ないて、他の人々のごとく生来怒りの子なりき。

いかにして再生したるか 4 しかれども慈悲に富み給える神は、われらを愛し給いて御いつくしみのあまり、5 罪のために死せしわれらをキリストとともに生かし給い=汝らの救われしも、すなわち恩寵によれり、= 6 またともに復活せしめ、キリスト・イエズスにおいてともに天に坐せしめ給えり。7 これキリスト・イエズスにおけるその善良をもって、われらの上における恩寵を非常なる富を将来の世々に表わし給わんためなり。8 けだし汝らが信仰をもって救われたるは恩寵によるものにして自らによるにあらず、すなわち神の賜ものなり。9 また業によるにもあらず、これ誇る人のなからんためなり。10 そはわれらは神の作品にして、神のあらかじめ備え給いし善業のためにこれに歩むようキリスト・イエズスにおいて[新たに]造られたる者なればなり。

神およびキリストに対するもとのありさまいかん 11 さればもと肉体において異邦人にして、いわゆる割礼を人の手によりて身に受けたる人々より今もなお無割礼ととなえらるる汝ら、次のことを記憶せよ。

今はいかん 12 すなわち、かの時には汝らキリストなくしてイスラエルの国籍外に置かれ、かの約束を結びたる諸契約にあずからず、希望なく、この世に神なき者たりしに、13 今はキリスト・イエズスにありて、先に遠かりし汝ら、キリストの御血をもって近き者となれり。

キリストは両民族を一ならしめ給う 14 けだしイエズスはわれらの平和にてまします、すなわち両方を一つにし、隔ての中垣および恨みをおのが肉体において解き、15 種々の掟ある律法を、その命ずるところとともに廃し給えり。これ平和をなして両方の人々をおのれにおける一人の新しき人に造らんため、16 また[神]に対する恨みを十字架の上に殺し、その十字架をもって両方の人々を一体となし、神と和らがしめ給わんためなり。17 また来りて遠かりし汝らにも幸いに平和を告げ、近かりし人々にも平和を告げ給えり。18 けだしキリストによりてこそ、われら両方の人々は同一の霊をもって父に近づき奉ることを得るなれ。

異邦人に及ぼしたる結果 19 されば汝らは、もはやよそ人、寄留人にあらず、聖徒たちと同国民となりて神の家人なり。使徒と予言者との土台の上に建てられ、20 その隅の親石はすなわちキリスト・イエズスにましまして、21 全体の建物はこれに建築せられ、次第に築き上げられて、主において一の聖なる神殿となり、22 汝らもこれにおいて、聖霊により神の住み家としてともに建てらるるなり。

Paulus Ecclesiae minister

1 Huius rei gratia, ego Paulus vinctus Christi Iesu, pro vobis gentibus, 2 si tamen audistis dispensationem gratiae Dei, quae data est mihi in vobis: 3 quoniam secundum revelationem notum mihi factum est sacramentum, sicut supra scripsi in brevi: 4 prout potestis legentes intellegere prudentiam meam in mysterio Christi: 5 quod aliis generationibus non est agnitum filiis hominum, sicuti nunc revelatum est sanctis apostolis eius, et prophetis in Spiritu, 6 gentes esse coheredes, et concorporales, et conparticipes promissionis eius in Christo Iesu per Evangelium: 7 cuius factus sum minister secundum donum gratiae Dei, quae data est mihi secundum operationem virtutis eius. 8 Mihi omnium sanctorum minimo data est gratia haec, in gentibus evangelizare ininvestigabiles divitias Christi, 9 et illuminare omnes, quae sit dispensatio sacramenti absconditi a saeculis in Deo, qui omnia creavit: 10 ut innotescat principibus et potestatibus in caelestibus per Ecclesiam, multiformis sapientia Dei, 11 secundum praefinitionem saeculorum, quam fecit in Christo Iesu Domino nostro: 12 in quo habemus fiduciam, et accessum in confidentia per fidem eius. 13 Propter quod peto ne deficiatis in tribulationibus meis pro vobis: quae est gloria vestra.

Orat pro fidelium perfectione

14 Huius rei gratia flecto genua mea ad Patrem Domini nostri Iesu Christi, 15 ex quo omnis paternitas in caelis et in terra nominatur, 16 ut det vobis secundum divitias gloriae suae, virtute corroborari per Spiritum eius in interiorem hominem, 17 Christum habitare per fidem in cordibus vestris: in caritate radicati, et fundati, 18 ut possitis conprehendere cum omnibus sanctis, quae sit latitudo, et longitudo, et sublimitas, et profundum: 19 scire etiam supereminentem scientiae charitatem Christi, ut impleamini in omnem plenitudinem Dei.

20 Ei autem, qui potens est omnia facere superabundanter quam petimus, aut intellegimus, secundum virtutem, quae operatur in nobis: 21 ipsi gloria in Ecclesia, et in Christo Iesu, in omnes generationes saeculi saeculorum. Amen.

第三項 教会におけるパウロの聖役

第三章 パウロの特別の資格 1 このゆえにわれパウロ、汝ら異邦人のためにキリスト・イエズスの囚人たり。2 ただし汝らのために、われに賜わりたる神の恩寵の分配の役をば汝らは聞きしならん、3 すなわち先に簡単に書き示したるごとく、この奥義は黙示をもってわれに示されたるなり。4 汝らはこれを読みてキリストの奥義に関するわが知識を悟るを得べし。5 この奥義は、今聖霊によりて聖なる使徒たち、および予言者たちに示されしがごとくには、前代において人の子らに知られざりき。6 すなわち異邦人が福音をもって、キリスト・イエズスにおいてともに世継ぎとなり、ともに一体となり、ともに神の約束にあずかる者となることこれなり。7 われはその福音の役者とせられたり、これ全能の勢力によりて、われに賜わりたる神の恩寵の賜ものなり。

異邦人に対する奥義を実行するの任 8 すべての聖徒のうちにおいて最も小さき者よりも小さきわれに、キリストの極めがたき富の福音を異邦人に告ぐる恩寵を賜われり。9 これ万物を創造し給いたる神において、世の初めより隠れたりし奥義の計りのいかんを衆人に説き明かす恩寵にして、10 神の多方面なる知恵が、教会をもって天における権勢および能力[者]等に知られんため、11 わが主イエズス・キリストにおいて全うし給える世々の予定に応ぜんためなり。12 われらは彼における信仰によりてはばからざることを得、希望をもって神に近づき奉ることを得。13 されば、こいねがわくは、わが汝らのために受くる患難につきて汝らの落胆せざらんことを。この恩寵こそ汝らの光栄なれ。

エフェゾ人の完全なる信徒とならんことを祈る 14 われ、これがため、わが主イエズス・キリストの父、15 すなわち天にも地にも諸属のよってもって名づけらるるところの父のみ前にひざまずき、16 汝らがその光栄の富に従い、その霊により、能力をもって内面の人として堅固にせられんこと、17 また信仰によりてキリストの汝らに宿り給わんことをこいねがい奉る。これ汝らは愛に根ざし、かつ基きて、18 すべての聖徒とともに広さ長さ高さ深さのいかんを知り、19 またいっさいの知識を超絶せるキリストのいつくしみを知ることを得て、すべて神に満ちみてるものに汝らの満たされんためなり。

栄誦をもって編を結ぶ 20 願わくは、われらのうちに働ける能力によりて、われらの願うところ、また知るところを超えて、なお豊かに万事をなし得給えるものに、21 教会およびキリスト・イエズスにおいて永遠の世に至るまで光栄あらんことを、アメン。

PARS ALTERA

PRAECEPTA MORALIA

Hortatur ad unitatem

1 Obsecro itaque vos ego vinctus in Domino, ut digne ambuletis vocatione, qua vocati estis, 2 cum omni humilitate, et mansuetudine, cum patientia, supportantes invicem in charitate, 3 solliciti servare unitatem Spiritus in vinculo pacis. 4 Unum corpus et unus Spiritus, sicut vocati estis in una spe vocationis vestrae. 5 Unus Dominus, una fides, unum baptisma. 6 Unus Deus et Pater omnium, qui est super omnes, et per omnia, et in omnibus nobis.

Per unum Christum diversa charismata ad Ecclesiae unitatem

7 Unicuique autem nostrum data est gratia secundum mensuram donationis Christi. 8 Propter quod dicit: Ascendens in altum captivam duxit captivitatem: dedit dona hominibus. 9 Quod autem ascendit, quid est, nisi quia et descendit primum in inferiores partes terrae? 10 Qui descendit, ipse est et qui ascendit super omnes caelos, ut impleret omnia. 11 Et ipse dedit quosdam quidem apostolos, quosdam autem prophetas alios vero evangelistas, alios autem pastores et doctores, 12 ad consummationem sanctorum in opus ministerii, in aedificationem corporis Christi: 13 donec occurramus omnes in unitatem fidei, et agnitionis Filii Dei, in virum perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis Christi: 14 ut iam non simus parvuli fluctuantes, et circumferamur omni vento doctrinae in nequitia hominum, in astutia ad circumventionem erroris. 15 Veritatem autem facientes in charitate, crescamus in illo per omnia, qui est caput Christus: 16 ex quo totum corpus conpactum, et conexum per omnem iuncturam subministrationis, secundum operationem in mensuram uniuscuiusque membri, augmentum corporis facit in aedificationem sui in charitate.

Vetus homo exuendus

17 Hoc igitur dico, et testificor in Domino, ut iam non ambuletis, sicut gentes ambulant in vanitate sensus sui, 18 tenebris obscuratum habentes intellectum, alienati a vita Dei per ignorantiam, quae est in illis, propter caecitatem cordis ipsorum, 19 qui desperantes, semetipsos tradiderunt impudicitiae, in operationem inmunditiae omnis in avaritiam. 20 Vos autem non ita didicistis Christum, 21 si tamen illum audistis, et in ipso edocti estis, sicut est veritas in Iesu: 22 deponere vos secundum pristinam conversationem veterem hominem, qui corrumpitur secundum desideria erroris. 23 Renovamini autem spiritu mentis vestrae, 24 et induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est in iustitia, et sanctitate veritatis.

A variis vitiis abstinendum

25 Propter quod deponentes mendacium, loquimini veritatem unusquisque cum proximo suo: quoniam sumus invicem membra. 26 Irascimini, et nolite peccare: sol non occidat super iracundiam vestram. 27 Nolite locum dare diabolo: 28 qui furabatur, iam non furetur: magis autem laboret, operando manibus suis, quod bonum est, ut habeat unde tribuat necessitatem patienti. 29 Omnis sermo malus ex ore vestro non procedat: sed si quis bonus ad aedificationem fidei ut det gratiam audientibus. 30 Et nolite contristare Spiritum sanctum Dei: in quo signati estis in diem redemptionis. 31 Omnis amaritudo, et ira, et indignatio, et clamor, et blasphemia tollatur a vobis cum omni malitia. 32 Estote autem invicem benigni, misericordes, donantes invicem sicut et Deus in Christo donavit nobis.

第二編 以上の教理より出ずる実用的結果

第一項 教会一致の必要

第四章 聖徒はその受けし召しによりて一致すべし 1 されば主にありて囚人たるわれ汝らにこいねがう、汝ら召されたるところの召しにふさわしく、2 すべての謙遜と温良とをもって歩み、忍耐して愛をもって相忍び、3 平和のつなぎにて精神の一致を保つよう注意せよ。

一致の理由 4 体は一、精神は一、なお汝らが召されたるその召しの希望の一なるがごとし。5 主は一、信仰は一、洗礼は一、6 一同の上にいまし、一同を貫き、一同のうちに住み給える一同の神および父は一のみ。

主の賜ものも一致を勧む 7 しかるに、われらめんめんに賜わりたる恩寵はキリストの賜いたる量に応ず、8 このゆえに[聖霊に]いわく、「上(かみ)に昇りてとりこを伴い行き、人々に賜ものを与え給えり」と。9 そもそも昇り給いしは、先に地の低き所までくだり給いしゆえにあらずして何ぞや。10 くだり給いしものはまた万物に満ちみたんとて、もろもろの天の上に昇り給いしものなり。11 またある人々を使徒とし、ある人々を予言者とし、ある人々を福音者とし、ある人々を牧師および教師として与え給えり。12 これ聖徒らの全うせられ、聖役の営まれ、キリストの体の成り立たんためなり。13 すなわち、われらがことごとく信仰と神の御子を知る知識との一致に至りて完全なる人となり、キリストの全き成長の量に至らんためにして、14 われらはもはや小児たらず、ただよわさるることなく、人の偽りと誤謬の巧みなる誘惑とのために、いずれの教えの風にも吹きまわされず、15 真理にありて、愛により万事につきて頭たる者、すなわちキリストにおいて成長せんためなり。16 彼によりてこそ体全体に固まり、かつ整い、おのおの四肢の分量に応ずる働きに従いて、すべての関節の助けをもって相違なり、自ら成長し、愛によりて成り立つに至るなれ。

第二項 キリスト教の聖徳は異教人の悪徳に反す

異教人のあわれなるありさま 17 ゆえにわれこれを言い、かつ主においてこいねがう、汝らもはや異邦人のごとく歩むなかれ、彼らはおのが精神のむなしきに任せて歩み、18 知恵をくらまされ、身に持てる不知のために、その心のかたくなによりて神の生命より遠ざかり、19 感ずることなく、放蕩に、あらゆる淫乱の業に、貪欲に、おのれをゆだねたるなり。20 されど汝らがキリストを学びしは、かくのごときことにあらず、21 もしこれに聞きて、真理のイエズスにあるがままに彼につきて学びしならば、22 すなわち以前の行状につきては迷いの望みに従いて腐敗する古き人を脱ぎ捨て、23 精神の主義を一新し、24 神にかたどりて真理より出ずる義と聖徳とにおいて造られたる新しき人を着ることを学びしなり。

キリスト教的生活に関する教訓 25 されば汝ら偽りを捨てて、おのおの近き人とともに誠を語れ、われらは互いの肢(えだ)なればなり。26 汝ら怒るとも罪を犯すことなかれ、汝らの怒りの間に日入るべからず。27 悪魔に機会を与うることなかれ、28 盗める人はもはや盗むべからず、むしろ困窮せる人々に物を施すことを得んために働きて良き手業をなせ。29 不潔なる物語は、いっさい汝らの口より出だすべからず、良きものならば聞く人々に恩寵を与えんため、要する人の徳を立つるようにこれをなせ。30 救いの日を期して証印せられ奉りたる神の聖霊をして憂えしむるなかれ、31 すべて苦きこと、怒り、憤り、叫び、ののしりをば、いっさいの悪心とともに汝らのうちより取り除け、32 さて互いに慈悲親切にして相許すこと、神もキリストにおいて汝らを赦し給いしがごとくにせよ。

1 Estote ergo imitatores Dei, sicut filii charissimi: 2 et ambulate in dilectione, sicut et Christus dilexit nos, et tradidit semetipsum pro nobis oblationem, et hostiam Deo in odorem suavitatis.

3 Fornicatio autem, et omnis inmunditia, aut avaritia, nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos: 4 aut turpitudo, aut stultiloquium, aut scurrilitas, quae ad rem non pertinet: sed magis gratiarum actio. 5 Hoc enim scitote intellegentes: quod omnis fornicator, aut inmundus, aut avarus, quod est idolorum servitus, non habet haereditatem in regno Christi et Dei.

6 Nemo vos seducat inanibus verbis: propter haec enim venit ira Dei in filios diffidentiae. 7 Nolite ergo effici participes eorum.

Uti filii lucis nunc ambulandum

8 Eratis enim aliquando tenebrae: nunc autem lux in Domino. Ut filii lucis ambulate: 9 fructus enim lucis est in omni bonitate, et iustitia, et veritate: 10 probantes quid sit beneplacitum Deo: 11 et nolite communicare operibus infructuosis tenebrarum, magis autem et redarguite. 12 Quae enim in occulto fiunt ab ipsis, turpe est et dicere. 13 Omnia autem, quae arguuntur, a lumine manifestantur: omne enim, quod manifestatur, lumen est. 14 Propter quod dicit: Surge qui dormis, et exsurge a mortuis, et illuminabit tibi Christus.

15 Videte itaque fratres, quomodo caute ambuletis: non quasi insipientes, 16 sed ut sapientes: redimentes tempus, quoniam dies mali sunt. 17 Propterea nolite fieri imprudentes: sed intellegentes quae sit voluntas Dei. 18 Et nolite inebriari vino, in quo est luxuria: sed implemini Spiritu sancto, 19 loquentes vobismetipsis in psalmis, et hymnis, et canticis spiritalibus, cantantes et psallentes in cordibus vestris Domino, 20 gratias agentes semper pro omnibus, in nomine Domini nostri Iesu Christi Deo et Patri. 21 Subiecti invicem in timore Christi.

Coniugum officia

22 Mulieres viris suis subditae sint ,sicut Domino: 23 quoniam vir caput est mulieris: sicut Christus caput est Ecclesiae: ipse, salvator corporis eius. 24 Sed sicut Ecclesia subiecta est Christo, ita et mulieres viris suis in omnibus.

25 Viri diligite uxores vestras, sicut et Christus dilexit Ecclesiam, et seipsum tradidit pro ea, 26 ut illam sanctificaret, mundans lavacro aquae in verbo vitae, 27 ut exhiberet ipse sibi gloriosam Ecclesiam, non habentem maculam, aut rugam, aut aliquid eiusmodi, sed ut sit sancta et inmaculata. 28 Ita et viri debent diligere uxores suas ut corpora sua. Qui suam uxorem diligit, seipsum diligit. 29 Nemo enim umquam carnem suam odio habuit: sed nutrit et fovet eam, sicut et Christus Ecclesiam: 30 quia membra sumus corporis eius, de carne eius et de ossibus eius. 31 Propter hoc relinquet homo patrem et matrem suam, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una. 32 Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo et in Ecclesia. 33 Verumtamen et vos singuli, unusquisque suam uxorem sicut seipsum diligat: uxor autem timeat virum suum..

第五章 なお愛を勧む 1 されば汝ら至愛なる小児のごとく神にならう者となり、2 また愛のうちに歩みて、キリストもわれらを愛し、われらのためにおのれを芳しき香りの献げ物とし、犠牲として神に献げ給いしがごときにせよ。

ことさらに肉欲を防ぐべし 3 私通およびすべての淫乱貪欲は、その名すらも汝らのうちにとなえらるべからざること、聖徒たる者にふさわしかるべし。4 あるいは汚行、愚かなる物語、悪しき戯れ言、これみなふさわしからず、むしろ感謝すべきなり。5 汝ら悟りて知らざるべからず、すべての私通者、淫乱者、貪欲者は偶像を崇拝するに等しき者にして、キリストおよび神の国において世継ぎたらざるなり。6 たれも空言をもって汝らを欺くべからず、そはこれらのことのために、神の怒りは不信の子らの上にくだればなり。7 ゆえに汝ら彼らにくみすることなかれ。8 けだし汝らかつては暗闇なりしかど、今は主にありて光なり、光の子のごとく歩め、9 光の結ぶ実は、すべての慈愛と正義と真実とにあり。10 いかなることの神のみ心にかなうかをためし見よ。11 かつ実を結ばざる暗闇の業にくみすることなく、むしろかえってこれをとがめよ。12 けだし彼らのひそかに行なうところは、これを口にするすら恥なり。13 すべてのとがむべきことは光によりて現わる、すべて現わるるは光なればなり。14 このゆえに言えることあり、「眠れる人よ立て、死者のうちより立ち上がれ、キリスト汝を照らし給わん」と。

一般の勧め 15 されば兄弟たちよ、いかに慎みて歩むべきかに心せよ。愚者のごとくにせず、知者のごとくに歩みて、日悪しければ良き機会を求めよ、17 されば神のみ旨のいかんを悟りて思慮なき者となることなかれ。

酩酊に反する精神的喜悦18 また酒に酔うことなかれ、そのうちに淫乱あるなり。むしろ[聖]霊に満たされて、19 霊的の詩と賛美歌と歌とをもって語り合い、また心のうちに歌いて主を賛美し奉り、20 常にわが主イエズス・キリストのみ名をもって万事につきて父にてまします神に感謝し、21 キリストを恐れ奉りつつ互いに帰服せよ。

第三項 家庭における信者の義務

妻の義務 22 妻たる者はおのが夫に従うこと、主におけるがごとくにすべし、23 そは夫が妻の頭たること、キリストが教会の頭にして、自らその体の救い主にましませるがごとくなればなり、されば教会のキリストに従うがごとく妻もまた万事夫に従うべし。

25 夫たる者よ、汝らの妻を愛すること、キリストも教会を愛して、これがためにおのれを渡し給いしがごとくにせよ、26 おのれを渡し給いしは[生命の]言葉により、水洗いにてこれを清めて聖とならしめんため、27 光栄ある教会、すなわちしみなく、しわなく、さる類のこともなき教会を自らおのがために備えて、これをして聖なるもの、汚れなきものたらしめんがためなり。28 かくのごとく夫たる者もまた、おのが妻をわが身として愛すべきなり、妻を愛する人は、これおのれを愛する者なり。29 けだし、かつていかなる人もおのが肉身を嫌いしことなく、かえってこれを養い守ること、なおキリストが教会になし給いしがごとし、30 そはわれらは、その御体の肢にして、その肉より、その骨よりなりたればなり。31 ゆえに人は父母をさしおきておのが妻にそい、しかして二人一体となるべし、32 これ大いなる奥義なり、われはキリストおよび教会につきてこれを言う。33 されば汝らもおのおの、おのが妻をおのれとして愛し、また妻は夫を畏敬すべし。

Filiorum ac parentum officia

1 Filii, obedite parentibus vestris in Domino: hoc enim est iustum est. 2 Honora patrem tuum, et matrem tuam, quod est mandatum primum in promissione: 3 ut bene sit tibi, et sis longaevus super terram.

4 Et vos patres nolite ad iracundiam provocare filios vestros: sed educate illos in disciplina et correptione Domini.

Servorum ac dominorum officia

5 Servi, obedite dominis carnalibus cum timore, et tremore, in simplicitate cordis vestri, sicut Christo: 6 non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes, sed ut servi Christi, facientes voluntatem Dei ex animo, 7 cum bona voluntate servientes, sicut Domino, et non hominibus: 8 scientes quoniam unusquisque quodcumque fecerit bonum, hoc recipiet a Domino, sive servus, sive liber.

9 Et vos, domini, eadem facite illis, remittentes minas: scientes quia et illorum, et vester Dominus est in caelis: et personarum acceptio non est apud eum.

Christi militia

10 De caetero fratres confortamini in Domino, et in potentia virtutis eius. 11 Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidias diaboli: 12 quoniaam non est nobis conluctatio adversus carnem et sanguinem: sed adversus principes, et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiae, in caelestibus. 13 Propterea accipite armaturam Dei, ut possitis resistere in die malo, et omnibus perfectis stare.

14 State ergo succincti lumbos vestros in veritate, et induti loricam iustitiae, 15 et calciati pedes in praeparatione Evangelii pacis: 16 in omnibus sumentes scutum fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere: 17 et galeam salutis adsumite: et gladium spiritus(quod est verbum Dei)18 per omnem orationem et obsecrationem orantes omni tempore in spiritu: et in ipso vigilantes in omni instantia, et obsecratione pro omnibus sanctis: 19 et pro me, ut detur mihi sermo in apertione oris mei cum fiducia, notum facere mysterium Evangelii: 20 pro quo legatione fungor in catena, ita ut in ipso audeam, prout oportet me, loqui.

Conclusio

21 Ut autem et vos sciatis quae circa me sunt, quid agam: omnia vobis nota faciet Tychicus, charissimus frater, et fidelis minister in Domino: 22 quem misi ad vos in hoc ipsum, ut cognoscatis quae circa nos sunt, et consoletur corda vestra.

23 Pax fratribus, et charitas cum fide a Deo Patre, et Domino Iesu Christo. 24 Gratia cum omnibus, qui diligunt Dominum nostrum Iesum Christum in incorruptione. Amen.

第六章 親子相互いの義務 1 子たる者よ、主において汝らの父母に従え、けだしこれ正当のことなり。2 「汝らの父母を敬え」とは、約束を付したる第一の掟にして、3 すなわち「汝が幸いを得て地上に長命ならんためと」なり。4 父たる者よ、汝らもその子どもの怒りを買うことなくして、主の規律と訓戒とのうちにこれを育てよ。

奴隷の義務 5 奴隷たる者よ、キリストに従うがごとくに恐れおののき、単純なる心をもって肉身上の主人に従え。6 人々の心にかなわんとするがごとくに目の前のみにて仕えず、キリストの奴隷として心より神のおぼしめしをなし、7 仕うること人においてせず、主においてするがごとくに快くせよ。8 そは奴隷たると自由の身たるとを問わず、各自のなしたる善は、いずれも主より報いらるべしと知ればなり。

主人の義務 9 主人たる者よ、汝らもまた奴隷に向かいてなすことかくのごとくにして、彼らにおどしを加うることなかれ、そは彼らと汝らとの主、天にましまして人につきて片寄り給うことなしと知ればなり。

第四項 信者は雄々しく信仰のために戦うべし

神の武具をつくべきこと 10 終わりにのぞみて兄弟たちよ、汝ら主において、またその大能の力において気力を得、11 悪魔の計略に勝つことを得んために神の武具を身につけよ。12 そはわれらの戦うべきは血肉に向かいてにはあらず、権勢および能力、この暗闇の世の司ら、天空の悪霊らに向かいてなればなり。13 されば悪しき日に抵抗し万事に成功して立つことを得んために神の武具を取れ。

霊的武具 14 されば立て汝ら、腰に真実を帯し、身に正義の鎧をつけ、15 足に平和の福音に対する奮発をはき、16 すべての場合において悪魔の火矢を消すべき信仰の楯を取り、17 救霊のかぶとと神の御言葉なる[聖]霊の剣を取り、18 なおかつすべて祈祷および懇願をもって、いずれの機会においても聖霊によりて祈り、忍耐をもって聖徒一同のために懇願することに注意せよ。19 またわがためにもしかなして、われは福音の奥義のために鎖につながれたる使節なれば、はばからず口を開きてこれを知らするよう言葉を賜わり、20 これにつきてわが語るべきままにあえて語るように祈れ。

結末

チキコ派遣の目的 21 われに関すること、わがなすことを汝らも知らんために、わが至愛なる兄弟にして主の忠実なる役者たるチキコは、万事を汝らに告ぐるならん。22 わが彼を遣わししはこれがため、すなわち彼がわれらに関することを汝らに知らせて汝らの心を慰めんためなり。

末尾 23 願わくは、父にてまします神および主イエズス・キリストより平安と愛と信仰とを兄弟たちに賜わらんことを。24 願わくは、わが主イエズス・キリストを変わらず愛し奉るすべての人に恩寵あらんことを、アメン。

みこころネット(表紙)へ

作成日:2006/03/07

最終更新日:2006/03/12

メール:mikami@po.d-b.ne.jp

inserted by FC2 system